Faydalı Bilgiler

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler

Sonradan Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler hakkında bir çoğumuzun pek fazla bilgisi yoktur. Dilimize sonradan girmiş bu kelimeleri o kadar benimsemişiz ki bir çoğunun tamamen Türkçe olduğunu düşünmeye başlamışız. Özellikle Farsça, İngilizce, Arapça ve Fransızca kelimeler dilimize sonradan girmiş ve uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu kelimelerin çoğu dilimize yerleştiği için dilimizden çıkarmak oldukça zordur. Makale, gazete, dergi, mektup gibi bir çok Türkçe hazırlanmış mecmualarda bulunan bu kelimeleri araştırdık umarım doğrusunu kullanmaya çalışırsınız. Sizlere dilimize geçen yabancı kelimelerin neredeyse tamamı hakkında geniş bir bilgi vereceğiz.

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler(A)

Absürd : Saçma, Anlamsız

Absürd Komedi : Saçma, Komedi

Adisyon : Hesap

Agreman : Uygunluk

Air-Conditioned : Havalandırmalı

Air-Conditioner: Havalandırma

Akreditif : Güven Yazısı, Güven Hesabı

Akredite Olmak: Güvenilirliği Onaylanmış Olmak

Alakart: Seçmeli Yemek

Alan Markajı: Alan Tutma

Amblem: Belirtke

Angajman: Bağlantı

Angaje: Bağlanmış

Angaje Etmek: Bağlamak

Angaje Olmak: Bağlanmak, Üstlenmek

Animasyon: Canlandırma

Animatör : Canlandırıcı

Ankesörlü Telefon: Kutulu Telefon

Ansambl : Topluluk

Anti-Damping : Karşı Düşürüm

Antipati : İticilik, Sevimsizlik, Soğukluk

Antipati Duymak: Kanı Kaynamamak

Antipatik: Sevimsiz, İtici, Soğuk

Antre: Giriş

Aranje Etmek: Düzenlemek, Düzenlenmek

Aranjman: Düzenleme

Aranjör: Düzenlemeci

Arbitraj: Ara Kazanç

Argüman: Kanıt, Delil

Asist Etmek: Yardım Etmek

Asist: Yardımcısı

Asistlik : Yardımcılık

Aşağılık Kompleksi : Aşağılık Duygusu

Aut: Dış

Auta Atmak: Dışa Atmak

Auta Çıkmak (Gitmek): Dışa Çıkmak

Aut Atışı (Yapmak): Dış Atışı (Yapmak)

Aut Çizgisi: Dış Çizgisi

Agresif : Saldırgan, Mütecaviz, Girişken, Yırtıcı

Akualand : Su Bahçesi

Akuistik : Yankı Bilimi, Yankılanım

Almanak : Yıllık

Amortisman: Aşınma Payı, Yıpranma Payı

Ampirik: Eneye Dayalı

Anakronizm : Tarih Yanılgısı

Anchorman : Ana Haber Sunucusu

Anektot: Fıkra, Hikayecik

Anomali: Aykırılık

Antet: Başlık

Antikite : İlk Çağ, Eskilik

Aperatif : Ön İçki

Aroma: Hoş Koku,

Aromatik : Hoş Kokulu

Arometrapi: Koku Tedavisi

Artikülasyon : Boğumlanma

Asparagas: Şişirme Haber

Avangart: Öncü

Avans: Öndelik

Dilimize Sonradan Giren Kelimeler (B-C)

Back Ground : Arka Plan, Geçmiş

Bandrol : Denetim Pulu,Denetim Bağı

Bariyer : Engel

Bar-Kot : Çizgi İm

Baz : Temel, Taban

Best-Seller: Çoksatart

Bienal: Yıl Aşırı

Bilboard: Duyuru Tahtası, İlan Tahtası

Blender : Karıştırıcı

Blokaj : Tutmak, Durdurmak

Bloke Para: Tutulmuş Para

Boarding Cart : Uçuş Kartı

Bodyguard : Koruma

Bodyguardlık : Korumalık

Bounspas : Sektirme Pas

Branç: Kuşluk Yemegi

Branş: Dal, Şube, Kol

Brick Game : Tuğla Oyunu

Brifing : Bilgilendirme

Brifing Almak : Bilgilendirilmek, Bilgi Almak

Brifing Vermek : Bilgilendirmek Bilgi Vermek

Brokır: Simsar

Bungee-Jumping: Zıpzıp Atlama

Business Class: İşlik Orun

By-Pass: Damar Aktarma,Devre Dışı Bırakma

Cash Cart : Nakit Kart

Casting : Oyuncu Seçimi, Deneme Seçimi

Catering: Yemek Hizmeti

Change: Para Değişimi, Para Alım Satımı

Charter : Dolmuş, Dolmuş Uçak

Check-İn : Giriş İşlemi

Check-Out : Çıkış İşlemi

Check-Point : Denetim Noktası

Cheese Cake : Peynirli Kek

Clip,Clip Kart : Varlık Kartı

Corner : Korner, Köşe, Bayi

Corner Vermek : Bayilik Vermek

Crash-Test : Çarpsına

Çek Etmek : Yoklamak, Denetimlemek

Çekap: Tam Bakım

Çekap Yaptırmak : Tam Bakım Yaptırmak

Çip : Yonga

Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler (D)

Damping: Düşürüm

Dansing : Danslık

De Fakto: Edimli, Edimli Olarak

Dead Line : Süre Sonu, Zaman Sınırı

Dealer : Satımcı

Dealing Room : Satış Odası, Satış İşlem Odası

Deep-Freeze : Derin Dondurucu

Defans: Savunma

Defansif: Savunmaya Dayalı

Deflasyon: Durgunluk, Para Kısıtlaması

Deflatör: Para Kısıtlayıcı

Dejenerasyon : Yozlaşma, Yozlaşmış, Yozlaştırmak

Deklarasyon : Bildirge

Dekoder : Çözücü

Dekolte : Açık, Açık Giysi

Dekont : Hesap Belgesi

Demagog: Laf Ebesi, Lafazan

Demagoji : Laf Ebeliği, Lafazanlık

Demarke Durum: Boşta Olma Durumu

Demarke Olma: Boşta Olma, Sıyrılmak

Demostrasyon: Gösteri

Depar: Çıkış

Depar Atmak: Hızlanmak

Depar Hakemi : Çıkış Hakemi

Depara Kalkmak : Hıza Kalkmak

Deparı Atmak: Hızlanış Yapmak

Departman: Bölüm

Deplase Olmak : Yer Değiştirmek

Deplasman: Yabancı Saha

Deplasmana Çıkmak: Yabancı Sahaya Çıkmak

Depresyon : Çöküntü, Ruh Çöküntüsü

Destinasyon : Varış Yeri,Hedef

Determinist: Gerekirci

Determinizim : Gerekircilik

Detone (Olmak) : Perdesizleşmek, Perdesi Bozulmak

Devalüasyon : Değer Düşürme

Dezenformasyon : Yanıltma Haber, Bilgi Çarpıtma

Diaspora: Kopuntu

Dinamo : Sürükleyici, Güç Kaynağı

Disk: Teker

Disk Atmak : Teker Atmak

Disket: Tekerci

Diskjokey : Tekerçalarcı

Disk-Player : Tekerçalar

Disponibilite: Hazır Para

Distribütör : Dağıtıcı

Dizayn : Çizim, Tasarım

Dizayn Edilmek: Tasarımlanmak

Dizayn Etmek: Tasarımlamak

Dizaynır : Tasarımcı

Done, Data: Veri

Doping : Uyarıcı

Double Team: Çifte Kıskaç

Dripling : Top Sürme,Sürüş

Duayen: Kıdemli, Aksakal

Dublaj : Seslendirme

Duble: Çift

Duble Bad : İkili Yatak

Dubleks: İki Katlı

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler (E)

Editör : Yayımlayan, Yayımcı

Efekt: Sesleme, Etkileme

Efor: Çaba, Gayret, Güç

Egale Etmek : Eşitlemek

Ekarte Etmek: Elemek, Safdışı Bırakmak

Ekipman: Takım, Donanım

Ekoloji : Çevre Bilimi

Ekolojik: Çevreyle İlgili, Çevre Bilimiyle İlgili

Ekolojik Denge : Çevre Dengesi

Ekolojik Felaket: Çevre Felaketi, Çevre Yıkımı

Eksantrik : Uçrak, Tuhaf, Garip, Acayip

Ekspedisyon : Sefer

Eksper : Uzman

Ekspertiz : Uzman İncelemesi

Ekspertiz : Uzman İncelemesi

Ekspertiz Raporu : Uzman Raporu

Ekspertiz Raporu : Uzman Raporu

Eksperyans : Deneme, Deneyim, Tecrübe

Ekspozisyon : Sergileme, Sergi

Ekspozisyon Günleri : Sergileme Günleri

Ekstre : Özet, Hesap Özeti

Ekstrem : Aşırı

Eliminasyon : Eleme

Elimine Etmek : Elemek

Elimine Olma : Elenmek

E-Mail : E-Posta, Elmek

Emisyon : Sürüm

Empati : Duygydaşlik

Empoze: Dayatılmış

Empoze Etmek: Dayatmak

Endeks: Dizin,Gösterge

Endeksleme,Endekslenme : Ayarlama, Ayarlanma

Endeksli: Ayarlı,Bağlı

Endirekt (Atış) : Çift Vuruş

Enflasyon : Para Şişkinligi, Şişkinlik

Enformasyon : Bilgilendirme

Enjeksiyon : Akıtma,İğne Yapma, İğne Vurma

Enstalasyon: Yerleştirme

Enstantane: Anlık (Görünüş)

Enstürüman : Çalgı Aleti, Mili Belge

Enstürümental: Sözsüz

Ent : Elle Oynama

Ent Var: El Var

Ent Yapmak: Elle Oynamak

Entegrasyon : Bütünleşme, Uyum

Entegre: Bütünleşmiş

Entegre Olma: Bütünleşmek, Uyum Sağlama

Enterkonnekte: Bağlaşımlı

Envanter : Döküm

Epikriz: Çıkış Özeti

Episot: Dilim

Ergonomi: İş Bilimi

Ergonomik: İşe Yarar, İşe Uygun

Eskalasyon: Tırmanış

Eskort: Koruma Aracı

Esoterik: Gizlem,Gizlemli

Espionnage: Casusluk, Çaşıtlık

Establishment: Kurum İleri Gelenler .Seçkinler, Egemen Güçler, Kodomanlar

Estamp: Oyma Baskı

Eşelmobil: Değişken Ölçü

Etap: Adım, Basamak, Konak

Euro: Avro

Eyeliner: Göz Kalemi

Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler (F)

Factoring: Aracı,Aracılık

Fair-Play : Dürüst Oyun

Faks: Belgegeçer

Fakslamak: Belgegeçerle Göndermek

Fast Break : Hızlı Akın, Hızlı Hücum

Faul : Hata

Faul Vuruşu: Hata Vuruşu

Fauna: Hayvan Varlığı

Fenomen: Görüngü

Fenomenizm: Görüngücülük

Fermantasyon : Mayalanma

Festfud : Ayak Üstü,Hazır Yemek

Figürasyon: Biçimleme

Fiklibustering: Engelleme

Fiks Menü : Tek Liste

Fikstür: Karşilaşma Takvimi, Takvim

Fikşın: Kurgu, Bilim-Kurgu

Fiktif : Kurmaca

Filtre: Süzek

Final : Sonuç, Sonuç Karşılaşması

Final Four : Son Dört

Finans: Maliye, Mali İşler, Para İşleri

Finansal: Mali

Finanse Edilmek: Parayla Desteklenmek

Finansman: Para Desteği

Finansör: Para Destekçisi, Mali Destekçi

Finiş : Variş

Finişe Kalkmak: Varış İçin Hızlanmak

Firikik: Serbest Vuruş

Firmware : Bellenim

First Lady: Başhanımefendi

First-Class : Birinci Orun

Fitness Center: Sağlıklı Yaşam Merkezi

Fizibilite : Uygulanabilirlik

Fizyoterapi: Fizik Tedavi

Fizyoterapist: Fizik Tedavi Uzmanı

Flash-Back: Geriye Dönüş

Flaş: Çakar, Çakıntın, Çarpıcı, Gözde

Flora: Bitki Varlığı

Forex: Döviz,Yabancı Para

Formasyon: Biçimlenme

Format: Boyut, Boyutlar

Formel-Enformel : Biçimsel, Şekli

Forum : Meydan, Söz Meydanı

Forvet: İleri Uç Oyuncusu, Hücum Oyuncusu

Forward : Vadeli Döviz Ticareti

Fotokopi : Tıpkı Çekim

Fragman : Parça

Fraksiyon: Hizip, Bölüntü

Franchising : İsim Hakkı

Free-Shop : Gümrüksüz Mağaza

Full-Time: Tam Gün

Fundamentalist: Köktenci

Fundamentalizm: Köktencilik

Fütürist : Gelecekçi

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler (G-H-I)

Gardıfren : Firen Görevlisi, Firenci

Garnitür : Yanlık, Bezenti

Global: Küresel, Dünya Çapında

Globalleşme: Küreselleşme

Global Olarak: Yuvarlak Olarak

Grado : Derece, Düzey, Seviye

Guard : Oyun Kurucu

Gurme : Tatbilir

Gusto: Zevk

Hakem Triosu : Hakem ve Yardımcı Hakemler

Handikap : Engel

Handling : Yer Hizmetleri

Happy-Hour : İndirim Saatleri

Hardware : Donanım

Hat-Trick: Üçleme

Hedging : Koruma

High-Tech : Yüksek, İleri Teknoloji

Hijyen : Sağlık Bilgisi, Sağlığa Uygunluk

Hijyenik : Sağlığa Uygun, Sağlıklı, Sıhhi

Hinterland : Art Bölge

Hit : Gözde

Holigan: Serseri, Hayta

Hukşat : Çengelleme, Çengel (Atiş)

IQ : Zeka Düzeyi

Iskonto : İndirim, Kırdırma

Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler (İ-J-)

İce-Tea : Buzlu Çay

İdefiks : Sabit Fikir

İdol : Put, Mini Put

İllüstrasyon : Bezeme, Resimleme

İllüstratif : Bezekli

İllüstratör : Bezeyici, Resimleyici

İllüzyon : Göz Bağcılık, Yanılsama, Yanılmaca

İllüzyonist : Göz Bağcı

İn (Olmak) : Tutulmak, Tutulur Olmak

İndikatör : Gösterge

İnisiyatif : Öncelik, Üstünlük

İnisiyatifi Ele Geçirmek : Üstünlüğü Ele Geçirme

İnisiyatitifi Ele Almak: Üstünlüğü Ele Almak

İnline Skate : Kaykaç

İnsider : İç Hissedar

İnstant Coffee : Hazır Kahve

İrredantizm : Kurtarımcılık

İrrite Edici : Kızdırıcı, Sinirlendirici

İrrite Etmek : Kızdırmak, Öfkelendirmek, Sinirlendirmek

İzolasyon : Yalıtma, Yalıtım, İzolasyon

İzolatör : Yalıtkan

İzole Etmek : Soyutlamak

Jakoben : Tepeden İnmeci

Jakobenizm : Tepeden İnmecilik

Jakuzi : Sağlık Havuzu

Jalüzi : Şerit Perde

Jenerasyon : Kuşak, Nesil

Jenerik : Tanıtımlık, Tanıtma Yazısı

Jogging: Koşmaca

Joystick : Yönetme Kolu

Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler (K)

Kadük : Düşmüş

Kadük Olmak : Düşmek, Düşmüş Olmak

Kalifikasyon : Niteliklilik, Vasıflılık

Kalifiye : Nitelikli, Vasıflı

Kalitatif : Niceleyici

Kampüs: Yerleşke

Kamuflaj: Gizlenme

Kamufle : Gizlenmiş

Kamufle Etmek: Gizlemek

Kaos : Kargaşa,Karşiklik

Karambol: Karmaşa

Kariyer: Meslek, Uzmanlaşma

Kariyer Yapmak: Meslekte Yükselme, Uzmanlaşma

Karizma : Büyüleyici Özellik

Kartvizit : Tanıtma Kartı

Kemoterapi : Kimyasal Tedavi

Kitsch : Bayağı, Bayağılık, Zevksizlik

Klasman Grubu: Alt Küme

Klip: Görüntüleme, Görümsetme

Klon : Kopyalama

Know-How: Yöntem Bigisi, Bilgi Satma, Kiralama

Koç : Çalıştırıcı

Kodfiye Etmek: Düzenlemek

Kodifikasyon: Düzenleme

Kokpit : Pilot Köşkü

Kolaj : Kesyap

Kolokyum : Bilimsel Toplantı

Kombinasyon : Birleşim

Kombine : Birleşik, Toplu

Kombine Akın: Toplu Akın

Kombine Bilet: Toplu Bilet

Kombine Savunma: Toplu Savunma

Kombine Yarış: Toplu Yarış

Kompakt Disk : Yoğun Teker

Kompetitif : Yarışımcı, Rekabetçi

Kompleks : Karmaşık,Ruh Karmaşası, Tesis, Kuruluş, Yan Etki, İstenmeyen Durum

Komplike : Karışık

Komplo: Tuzak

Komplo Kurmak: Tuzak Kurmak

Kondisyon: Erk

Kondisyoner : Geliştirici

Konfirmasyon: Doğrulama, Geçerleme

Konfirme Etme: Doğrulamak, Geçerlemek

Konfirme Ettirmek : Doğrulatmak, Geçerletmek

Konformizm : Uymacılık,Uyarcılık

Kongre: Kurultay

Konjoktivite : Göz Yangısı

Konjonktür: Toplu Durum

Konkordato : İflas Anlaşması

Konsantrasyon: Yoğunlaşma

Konsantre : Yoğunlaştırılmış

Konsantre Etmek : Yoğunlaştırmak

Konsantre Olmak : Yoğunlaşmak

Konsensus : Uzlaşma,Mutabakat

Konsept : Kavram

Konsolidasyon : Pekiştirme

Konsolide : Pekiştirilmiş

Konsolide Bütçe : Destekli Bütçe

Konsorsiyum : Şirketler Birliği

Konstellasyon : Yapı

Konteyner : Taşımacılık

Kontör : Konuşumluk

Kontrast : Zıtlık, Karşıtlık, Tezat

Kontrastlık : Zıt, Karşıt, Tezatlık

Kontratak: Ani Akın

Kontrespiyonaj: Karşı Casusluk

Konvertibilite : Çevrilgenlik

Konvertibl : Çevrilgen

Koprodüksiyon: Ortak Yapım

Korelasyon : İlgileşim

Korner : Köşe

Korner Vuruşu : Köşe Vuruşu

Kornere Çıkarmak,Çıkmak : Köşeye Çıkarmak Çıkmak

Kot: İm

Kota : Ülüş

Kotasyon : Değer

Kotasyon Vermek: Değer Açıklamak

Kote Edilmek: Ülüşe Alınmak

Kote Etmek: Ülüşe Almak

Kotlamak: İmlemek

Krampon : Tutmalık

Kreasyon : Yaratım

Kreatif-Kreatör: Yaratımcı

Kredibilite : Güvenilirlik

Kreditör: Kredi Açıcı

Krematoryum : Yakmalık

Kripto: Şifreli Yazı, Saklı Yazı

Kriter : Ölçüt, Kıstas

Krupiye: Oyun Görevlisi, Kumar Ebesi

Kulvar: Şerit,Yol,Çizgi

Kupür: Kesik

Kümülasyon: Katlanma, Birikme, Kümelenme

Kümülatif: Katlanmış, Birikmiş, Kümeli

Kümülatif Olarak : Katlanmış Olarak

Küratör: Kollayıcı

Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler (L-M)

Labirent : Dolambaç, Karmaşık

Labtop: Dizüstü, Dizüstü Bilgisayarı

Lanse Etmek: Öne Sürmek

Laser-Disc : Işıklı Teker

Lease Etmek: Kiralamak

Leasing : Kiralama

Leasingci : Kiralayıcı

Liberasyon : Serbestlik, Dış Ticaret Serbestliği

Libero: Son Adam

Lifting : Gerdirme

Likidite: Akışkanlık

Likit : Sıvı, Nakit Akışkan

Limit : Uç, Sınır, Üst Sınır

Link : İlişim

Lisans : Yetki Belgesi, İzin Belgesi, Yetkinlik

Literatür: Edebiyat

Lobi : Dalan

Lobici : Dalancı

Lobicilik : Dalancılık

Logo : Ayırmaç

Lojistik: Donanım

Lojistik Komutanlık : Donanım Komutanlığı

Lojistik Planlama Şubesi: Donanım Planlama Şubesi

Lokal : Yerel, Mahalli, Ev, Eğlence Evi, Eğlence Yeri

Lokal Anestezi: Sınırlı Uyuşturma

Lokalize Etmek : Sınırlamak, Sınırlandırmak

Lot : Tutan

Lümpen : Sefil, Seviyesiz

Maç : Karşılaşma

Makro : Geniş, Büyük

Makro Açı: Geniş Açı

Makro Ekonomi: Bütüncü Ekonomi

Makro Hedef : Büyük Hedef

Makro Ölçek: Geniş Ölçek

Maksimalist : Dorukçu Yaklaşı, Aşırı

Maksimizasyon : En Üst Seviyeye Çıkarmak, Doruklaştırmak

Maksimum : Doruk, Doruk Noktası, En Son,E N Üst, En Yüksek

Maksimum Düzey : En Üst Düzey

Manipülasyon : Hileli Yönlendirme, Hileyle Yönlendirme, Güdümleme

Mantalite : Zihniyet, Anlayış

Maraton : Uzun Koşu

Maratoncu : Uzun Koşucu

Marj: Pay

Marjinal : Uç,Uçta,Sıra

Marjinal Değer Teorisi : Son Birim Değer Teorisi

Marjinal Gelir : Son Birim Gelir

Marjinal Maliyet : Son Birim Maliyeti

Marjinal Yarar (Fayda): Son Birim Yararı (Faydası)

Marjinalleşme: Uca Koyma, Son Birim

Markaj: (Adam) Tutma Gölgeleme

Markaja Alınmak : Tutulmak,Gölgelenmek

Markajcı : Gölgeleyici

Marke Etmek : (Adam) Tutmak,G Ölgelemek

Market : Satış Merkezi

Market Maker : Piyasa Kurucu

Marketing : Pazarlama

Matine: Gündüzlük

Meditasyon : Derin Düşünme

Medya: İletişim Araçlari, İletişim Ortami

Mega: Büyük, Dev, Devasa, Muazzam

Mega Store : Büyük Mağaza

Megapol : Dev Şehir, Dev Şar

Menecer : Yürütücü

Menü : Yemek Listesi

Metafor: Mecaz

Metaforik : Mecazi, Mecazlı

Metamorfizm : Başkalaşım, Değişim

Metamorfoz : Başkalaşma, Değişme

Metodoloji : Yöntem Bilimi, Yöntem, Yöntem Arayışı

Metraj : Uzunluk

Metrapol : Ana Kent

Metro : Yer Altı (Treni)

Mikro : Dar,Küçük

Mikro Ekonomi: Birimci Ekonomi

Mikro Milliyetçilik: Dar Milliyetçilik

Mikser : Çırpıcı

Minimarket : Bakkal

Minimize Etmek : En Aza İndirmek

Misyon : (Özel) Görev, Amaç

Mizanpaj : Sayfa Düzeni

Modem : Çevirge

Modül : Parça

Modüler Sistem : Parçalı Sistem

Monetarist (Monetarizm) : Paracılık, Paracı

Monetizasyon: Para Basma, Paraya Çevirme

Monetize Etmek : Paraya Çevirmek, Para Basmak

Monitör: Yetiştirici, Mini Gösterici

Monopol: Tekel

Montaj : Takyap,Kurgu

Montör: Takyapçı, Takyap Ustası

Moratoryum: Borç Ertelemek

Motivasyon: İsteklendirme

Motive Etmek : İsteklendirmek

Multivizyon: Multivizyon Gösterisi, Çok Yansıtmalı Gösterim

Dilimize Girmiş Yabancı Kelimeler (N-O)

Navigatör: Yönleyici

Network : Bilişim Ağı

New Age : Çağcıl Müzik

New Wave : Yeni Dalga

Nodül : Düğümcük, Yumrucuk

No-Frost : Karlanmaz

Nominal : Saymaca, İtibari

Non-Stop: Duraksız, Molasız

Nostalji: Sıla Özlemi, Özlem, Hasret

Nostaljik : Özlemli

Nosyon : Kavrayış

Notebook : El Bilgisayarı

Nörtalize : Yansızlaştırılmış,Tarafsızlaştırılmış, Etkisizleştirilmiş

Nötr: Yansız,Tarafsız

Nötrelizasyon : Yansızlaştırma, Etkisizleştirme, Tarafsızlaştırma

Nüans: Çalar,İnce Ayrım

Obsesif : Takınçlı

Obsesyon : Takınç

Oditoryum : Dinleme Salonu

Ofans : Hücum

Ofansif: Hücuma Dayalı

Off Shore: Kıyı Bankacılığı

Off The Record : Yayın Dışı

Ofsayt : Açığa Düşme

Ofsayt Gerekçesi : Açığa Düşürme Gerekçesi

Ofsayt Taktiği: Açığa Düşürme Taktiği

Ofsayta Düşmek (Düşürmek) : Açığa Düşmek (Düşürmek)

Ofsaytı Bozmak: Açığa Düşürememek

Oligopol : Takım Tekeli

Ombudsman : Kamu Denetçisi

On Screen : Ekranda

On-Line: Çevrim İçi

Oportünist: Fırsatçı

Oportünizm: Fırsatçılık

Opsiyon : Seçme Yetkisi, Ödeme Süresi, Seçme Süresi

Optimal : En Uygun

Optimist : İyimser

Optimizasyon : En Uygun Duruma Getirme

Optimize Etmek : En Uygun Duruma Getirmek

Optimizm : İyimserlik

Optimum : Uygun Değer

Ordövr : Yemek Altı, Ön Yemek

Otomasyon : Kendiişlerlik, Otomatik, Kendiişler

Out (Olmak): Tutulmak, Tutulmaz Olmak, Tutulmayanlar, Tutulmaz Olanlar

Outlet Center : Fabrikadan Satış Merkezi

Outsider : Dış Hissedar

Overnight : Gecelik, Bir Gecelik

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler (P)

Padok : At Gezdirmeliği

Panel : Açık Oturum

Pankart : Uranlık

Panorama: Genel Görünüm

Panoramik : Genel Görünümlü

Paparazzi : Olay Fotocu

Paparazzilik : Olay Fotoculuk

Paradigma: Değerler Dizisi

Paradoks : Çelişki, Aykırılık, Saçmalık

Paradoksal: Çelişkili, Aykırı, Saçma

Paraf : İmce

Parafe Etmek : İmcelemek

Paraflı : İmceli

Parafsız : İmcesiz

Parametre: Değişen (Sayı)

Parite: Değer Eşitliği

Parkur : Koşu Yolu, Koşmalık

Partikül : Parçacık

Par-Time: Yarım Gün

Partner: Eş, Ortak, Arkadaş

Pasör: Pasçı,Pasveren

Patchwork : Kırkyama, Yama İşi

Paten : Kaymalık

Patent: Buluş

Patent Hakkı : Buluş Hakkı

Patentine Almak : Tekeline Almak

Patentli : Buluşlu

Pedal: Ayakça

Penaltı: Ceza Vuruşu

Penaltı Alanı: Ceza Alanı

Penaltı Atmak: Ceza Vuruşu Vurmak

Penaltı Kaçırmak: Ceza Vuruşu Kaçırmak

Penaltı Noktası: Ceza Noktası

Performans: Başarım

Pergola : Çardak

Periferi : Kıyı, Çevre

Periyodik : Süreli, Dönemli

Periyot : Dönem, Devir

Perküsyon : Vurmalı (Çalgı)

Persona Non Grata: İstenmeyen Kişi

Perspektif : Bakış Açısı, Derinlik

Pesimist : Kötümser

Pesimizm : Kötümserlik

Pitoresk: Görünümlü, Resimsi, Göz Alıcı, Renkli

Plaket : Onurluk

Planetaryum : Gök Evi

Planton : Emir Eri

Plase : Yerinde Vuruş

Plaselemek: Yerinde Vuruş Yapmak

Plasiyer : Gezgin Satıcı

Plasman: Yatırım

Platform : Alan

Play-Back : Söylemseme

Play-Back Yapmak: Söylemsemek, Söylemseme Yapmak

Playmaker : Oyun Kurucu

Play-Off: Üst Küme

Podyum: Çıkmalık

Polemik : Kalem Kavkası, Söz Dalaşı, Dalaşma

Poligon: Çokgen,Atış Alanı

Popülarite: (Halkça) Tutulma

Popülaritesi Artmak : (Halkça) Daha Çok Tutulmak

Popülasyon: Nüfus,Varlık

Popüler : (Halkça) Tutulan, (Halkça) Tutulmuş

Popüler Olmak: (Halkça) Tutulmak

Popülist : Halkçı,Halk Yardakçısı

Popülizm : Halkçılık,Halk Yardakçılığı, Ucuz Halkçılık

Portföy : Cüzdan,Para Cüzdanı, Para Çantası

Postülat : Ön Doğru

Poşet : Torba

Potpuri : Karmaca

Pozisyon: Durum

Pragmatik : Faydacı Yararcı

Pragmatizm: Faydacılık, Yaracılık

Pres : Baskı

Prestij : Saygınlık,İtibar

Prezantabl: Eli Yüzü Düzgün, Gösterişli

Prezantasyon : Sunma, Sunuş, Gösterme; Tanıştırma

Prezante Etmek: Tanıtmak, Sunmak

Prime-Time : Altın Saatler

Printer : Yazıcı

Prodüksiyon: Yapım

Prodüktör: Yapımcı

Profil : Görünüş, Görüntü

Projeksiyon : İzdüşümü, Kestirim, Yansıtım

Projektör: Işıldak

Promosyon: Özendirme

Prosedür: İzlek

Proses : Süreç

Prospektüs: Tanıtmalık, Tarife

Protez : Takma

Protokol : Tören Düzeni, Öncelik Sırası, Sözleşme Tutanağı, Sözleşme

Prototip: İlk

Provizyon: Karşılık

Provokasyon: Kışkırtma

Provokatör : Kışkırtıcı

Provokatör: Kışkırtıcı

Provoke Etmek : Kışkırtmak

Prömiyer: İlk Gösteri

Puzzle : Yapboz

Dilimize Sonradan Giren Kelimeler (R)

Radikal : Köklü, Kökten, Köktenci

Radikalizm : Köktencilik

Radyoterapi : Işın Tedavisi

Radyoterapist: Işın Tedavi Uzmanı

Rafting: Salcılık, Sal Yarışı

Rambursman : Ödeme, Geri Ödeme

Rant: Getirim

Rantabl: Verimli, Getirimli

Rantiye : Getirimci

Raportör: Rapor Yazıcı

Reality-Show: Gerçekleme (Gösterisi)

Realizasyon : Gerçekleştirme, Kar Amaçlı Satış

Reasürans: İkili Sigorta

Reel : Gerçek

Reenkarnasyon : Ruh Göçü

Reesyon : İkinci Kırdırma

Referandum : Halk Oylaması

Referans: İletme,Güven Tanıklığı, Yollama, Kaynak, Kaynak Gösterme

Referans Mektubu: Tavsiye Mektubu

Reflektif: Yansıtıcı

Refüj : Orta Kaldırım

Regülasyon: Tüzük, Yönetmelik

Regülatör: Düzenleyici

Rehabilitasyon : İyileştirme

Reklam Spotu: Reklam Işıntısı

Rekolte : (Toplam) Ürün, (Yıllık) Ürün

Rekonstrüksiyon : Yeniden Kurma

Rekreasyon : Eğlendinlen Alanı

Remix: Bindirim

Repo: Geri Alım Vaadi İle Satım

Resepsiyon: Kabul Töreni, Kabul Yeri

Resesyon: Durgunluk

Restorasyon: Yenileme, Onarım

Revalüasyon: Değer Artırma

Reverse Repo: Ters Repo

Revize Edilmek : Düzeltilmek, Yenilenmek

Revize Etmek: Düzeltmek Yenilemek

Revizyon : Düzeltme, Yenileme, Yenilenme

Revizyonist : Değişimci

Reyting: Değerlendirme, Takdir

Rezonans: Tınlaşım

Ribaunt: Dönen Top

Ribaunt Almak : Dönen Topu Kapmak

Ribaunt Mücadelesi: Dönen Top Mücadelesi

Ribaunta Çıkmak: Dönen Topa Çıkmak

Ritüel: Ayinle İlgili

Rölanti : Yavaşlatılmış

Rövanş : İkinci Karşilaşma

Rövanşı Almak : İkinci Karşılaşmayı Kazanmak

Röveşata : Makaslama, Makaslama Vuruş

Dilimize Sonradan Girmiş Yabancı Kelimeler (S)

Sabotaj : Baltalama

Sabote Etmek : Baltalamak, Kundaklamak

Salvo : Yaylım Ateş

Sanitasyon: Sağlık Koruma

Sansasyon : Dalgalanma, Dalgalandırma

Sansasyonel : Dalgalandırıcı

Santra : Orta Yuvarlak

Santrifüj: Merkezkaç

Satrafor: Orta Uç

Sauna : Buharlı Hamam

Seans : Oturum

Seksiyon: Bölüm

Self-Determinasyon: Geleceklik Hakkı

Self-Servis: Seçal

Seminer: Toplu Çalışma

Sempati : Yakınlık, Cana Yakınlılık, Sevimlilik

Sempati Duymak: Kanı Kaynamak

Sempatik: Sevimli, Cana Yakın

Sempozyum : Bilgi Şöleni

Semptom: Belirti

Sendrom : Hastalık Tablosu, Sıkıntı

Sensor: Duyar

Sentır: Merkez, İletişim Merkezi, Tam Bakim Merkezi, Ticaret Merkezi

Sezon: Mevsim

Shower Screen: Duş Kabini, Banyo Kabini, Duşakabin

Siesta: Öğle Uykusu

Simultane: Anında

Simülasyon: Benzetim

Sinerji : Görevdeşlik

Single: Tekli

Sipekülatif: Havadan, Açıktan, Düşüntülü

Sirkülasyon: Dolaşım, Hava Dolaşımı, Para Dolaşımı

Sirküler : Genelge,Duyurum, İmza Sirküleri, İmza Belgesi

Sit-Com : Durum Güldürüsü

Skala : Yelpaze, Gösterge Çizelgesi

Skeç : Oyunca

Skor: Durum, Sayı

Skorboard : Sayı Göstergesi, Sayı Levhası

Slogan: Uran

Smaç : Çivileme,Küt İnme

Smaçör : Çivileyici, Küt İnici

Snack-Bar : Atıştırma Yeri Atıştırmalık

Snobizm: Züppelik

Snop: Züppe

Sofistike: Yanıltıcı, Karmaşık, Bilmiş

Software: Yazılım

Solaryum: Güneş Odası

Sorti: Çıkış

Sorti Yapmak: Çıkış Yapmak

Spekülasyon : Düşüntü,Vurgunculuk

Spekülatör: Vurguncu

Spesifik : Çok Özel, Özellikli

Spesiyal : Özel, Kendine Özgü

Spesiyalite: Özel Yemek

Sponsor : Destekleyici

Spontane : Kendiliğinden

Spot: Peşin

Spot Lambası : Işıntı Lambası

Spot Satış: Peşin Satış ,Işıntı

Spread : Fark

Sprint: Kısa Koşu

Squash : Duvar Topu

Stabil: Oturmuş, İstikrarli, Sabit

Stabilizasyon : İstikrar, Oturmuşluk, Sabitlik

Stabilize : Oturtulmuş, Sabitleştirilmiş

Stabilize Yol: Berkitme Yol

Stagfasyon: Durgun, Şişkinlik

Stand-By: Destek, Yedekte

Stand-Up: Komedyenler, Sözçalar

Stant : Sergilik

Star: Yıldız

Start: Başla

Start Vermek: Başlatmak

Start Yeri: Başlama Yeri

Statüko: Mevcut Durum, Var Olan Durum

Step : Hatalı Yürüme

Steril: Arınık,Verimsiz

Sticker : Çıkartma

Stopaj : Ön Kesinti

Stoper: Durdurucu

Stop-Loss: Zarar Kesme

Strapless: Askısız

Stres : Gerginlik

Strese Girmek: Gerginliğe Girmek

Stresli: Gergin

Stretching: Germe

Suare: Akşamlik

Sübvanse Etmek : Desteklemek

Sübvansiyon: Destekleme

Süpermarket, Hipermarket, Grosmarkets : Satış Sarayı

Süpervizör: Üst Denetçi

Swap: Takaslama

Swift : Hızlı

Şilt : Ergilik

Şov: Gösteri

Şov Yapmak : Gösteri Yapmak

Şovmen: Gösteri Adamı

Şovrum: Sergi Evi

Şutör : Atıcı

Dilimize Sonradan Giren Kelimeler (T-U-Ü)

Tabldot: Seçmesiz Yemek

Tabloid : Küçük Gazete

Taca Çıkmak : Yana Çıkmak

Taç: Yan

Taç Atmak (Atışi Yapmak) : Yan Atışı Yapmak

Taç Çizgisi: Yan Çizgisi

Talk Şov: Çene Yarıştırma, Söz Gösterisi

Talk Şovcu : Çene Yarıştırıcı

Tandans : Eğilim

Tayming : Zamanlama

Tefe : Toptan Eşya Fiyatları Göstergesi

Telekomand: Uzaktan Komut

Tempo : Gidiş, Hız, Vuruş

Tempo Tutmak: Vuruş Yapmak

Terapi: Tedavi

Terapist: Tedavi Uzmanı

Termoterapi : Isı Tedavisi

Test Etmek : Denemek, Ölçmek, Tadına Bakmak

Thalassotherapie: Deniz Tedavisi

Think-Tank: Beyin Takımı

Tiraj : Baskı Sayısı

Tirbülans: Burgaç,Hava Burgacı

Tonmayster: Ses Yönetmeni

Topless : Üstsüz

Transfigürasyon: Biçim Değişimi

Transformasyon : Dönüşüm, Biçim Degiştirme, Kabuk Değiştirme,

Transparan: Saydam, Şeffaf, İçgösterir

Transplantasyon : Organ Nakli, Organ Aktarımı

Travma: Vuruk, İncinme, Sarsıntı

Travmatoloji : Vuruk Bilimi

Trekking : Dağ Yürüyüşü

Trend : Eğilim

Tripleks: Üç Kat

Triyaj : Ayırma, Eleme, Üçlü Alan

Tubeless: İçsiz

Tüfe : Tüketici Fiyatları Göstergesi

Undercover: Örtülü

Underground Müzik: Yeraltı Müziği

Underground Sanat: Yer Altı Sanatı

Underground Sinema: Yer Altı Sineması

Underwriting: Üstlenim

Ültimatom: Kesin Uyarı

Ütopik : Hayali

Ütopist : Hayalci

Ütopya: Hayal, Hayal Ülke

Dilimize Sonradan Giren Kelimeler (V-Z)

Valör : Geçerlilik

Valüasyon: Değerleme

Vanmen Şov : Tek Adam Gösterisi

Vantilatör: Yelveren, Estireç

Versiyon : Nüsha, Biçimleme

Viraj : Büküm, Dönemeç

Virman: Aktarım

Viyadük: Köprü, Yol

Vizyon : Gösterim, Uzak Görüşlülük, Geniş Görüşlülük

Vokal : Seslik, Ünlü

Vokalist: Seslikçi

Volatilite: Belirsizlik Hali

Volüm : Hacim,Yoğunluk, Ses Yoğunluğu

Walkman: Yürür Çalar, Gezer Çalar

Workshop : Fikir Üretme, Fikir Üretme Toplantısı

Zaping: Geçgeç

Zaping Yapmak : Geçgeçlemek, Geçgeç Yapmak

Bir önceki yazımız olan Dikkat Dağınıklığının Önüne Nasıl Geçilir? başlıklı makalemizde Çalışırken Dikkatinizi Çekecek Her Şeyden Uzak Durun, Dikkat Dağınıklığı Nasıl Önlenir? ve Dikkat Dağınıklığı Olanlar Stresi Yenin hakkında bilgiler verilmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu