Tarih

Sırasıyla 36 Osmanlı Devleti Padişahı

Sırasıyla 36 Osmanlı Devleti Padişahı Kimlerdir?

Sırasıyla 36 Osmanlı Devleti Padişahı

Bildiğiniz üzere Türk ve İslam dünyasının en büyük devletlerinden biri Osmanlı Devleti olarak biliniyordu. Osmanlı Devleti üç kıtaya birden hükmeden 600 yılı aşkın süreyle varlığını koruyan ve beylikten İmparatorluğa geçen bir Türk devletidir. Osmanlı Devletinin bu denli büyümesine ve gelişmesine en büyük katkıyı padişahlar yapmıştır. Osmanlı Devleti toplamda 36 padişahın hüküm sürdüğü bazılarının pek bir şey yapmadığı bazılarının ise Viyana kapılarına kadar dayandığı bilinmektedir. Peki kimdir bu Osmanlı padişahları? İşte Sırasıyla 36 Osmanlı Devleti Padişahı ve yaptıkları önemli işler.

OSMAN GAZİ (1258-1326)

Osman Gazi Osmanlı Devletinin kurucusudur. İlk Osmanlı sultanı olan Osman Gazi 1326 yılında kalp yetmezliğinden vefat etmiştir.

ORHAN GAZİ (1326 – 1359)

Ulema ve hanedan mensuplarının yaptığı görüşmede, askeri başarılarından dolayı padişahlık unvanını alan ilk Osmanlı sultanıdır. Başta kardeşi Alaaddin Bey’in padişah olmasını isteyen Orhan Bey, kardeşinin kabul etmemesi üzerine tahta çıkmıştır. Orhan Gazi 82 yaşında vefat etmiştir.

I. MURAD (1359 – 1389)

Osmanlı Devletinin 3. padişahı olan Sultan Murat savaşta şehit olan tek Osmanlı padişahı olarak bilinir. 15 Haziran 1389’da Sırpların büyük bir bozguna uğradığı Birinci Kosova Savaşı sonunda, Sırp Kralı Lazar’ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıktığı sırada sakladığı hançer ile sultanı öldürmüştür.

I. BAYEZİD – YILDIRIM BAYEZİT (1360-1403)

Yıldırım Bayezid bilinen en kudretli padişahlardan biridir.1402 yılında Ankara Muharebesinde Timur’a esir düşmüştür. İçinde bulunduğu durumu kaldıramayan Yıldırım Bayezid, yüzüğündeki zehri içmiş ve 8 Mart 1403 yılında Akşehir’de intihar etmiştir. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır Fatih’in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512’de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetokaya doğru yola çıktmıştır. Fakat daha o bölgeye yetişemeden 21 Mayıs 1512’de yolda vefat etmiştir. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını için babasını zehirlemiştir.

I. MEHMED (1389-1421)

I. Mehmed Fetret devirini sona erdiren padişah olarak bilinir ve Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılır. 6 Mayıs 1421 tarihinde Edirne’de iken bir av sırasında at üstüne felç geçiren Sultan Mehmet Çelebi, attan düşüp yaralanmıştır. Bu sırada Veziriazam Amasyalı Bayezid Paşa ve vezirleri İvaz Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşayı yanına çağırmış ve “Tez oğlum Murat’ı getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar demiştir. Vasiyetinden kısa bir süre sonra oğlu gelmiş ve vefat etmiştir.

II. MURAD (1404-1451)

Babası I. Mehmed Edirne’de bir av kazası sonunda ağır yaralanınca ölüm yatağında devleti oğlu Murat’a emanet etmiştir. Murat, Amasya’dan tahta geçme töreni yapılacak Bursa’ya gelinceye kadar devlet adamları babasının ölümünü saklamışlardır. Murat 25 Haziran 1421’de Bursa’da gelip cülus ve biat törenleri yapılıp devletin ileri gelenleri ve yeniçerilerin desteğiyle 17 yaşındayken tahta çıkmıştır. Sultan Murat şiddetli baş ağrıları yüzünden 1451 yılında vefat etmiştir.

FATİH SULTAN MEHMED (1432-1481)

II. Mehmed, Osmanlı İmparatorluğunun yedinci padişahı. Tarihi kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padişahlarda olduğu gibi, Muhammed şeklinde geçmektedir. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüş bir padişahtır. Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmedin ölümüdür. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481’de Mısır Memlük devleti üzerine sefere çıktı Gebze yakınlarında hastalanınca başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı Fatih bir süre sonra 31 Mayıs 1481’de Gebze’de vefat etmiştir.

II. BAYEZİD (1447-1512)

II. Bayezid Osmanlı Devletinin 8. padişahıdır. 24 Nisan 1512 tarihinde II. Bayezid, oğlu Selim namına tahtan çekildiğini açıkladı. Taht koltuğunu bıraktığı oğluna şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Adaletten ayrılma, acizlere ve biçarelere karşı merhametli ol. Kimsesizlere şefkat göster, herkesin sana ram olmasını istiyorsan ulemaya çok saygı göstermelisin, zaruret olmadıkça kimseye sert davranma.” Sultan Selim’e Dimetoka’da çekilmek istediğini söyleyen II. Bayezid, oğlunun cülusundan 11 gün sonra kalabalık bir grup ile İstanbul’dan Dimetoka’ya gitmek üzere yola çıkmıştır. Yola çıktığında çok hasta ve bitkin olan II. Bayezid at üzerine çıkamadı ve yol tahtırevan ile devam etti. Dimetoka’ya varamayan Sultan Bazyezid 1512 yılında vefat etti.

YAVUZ SULTAN SELİM (1470-1520)

I. Selim, bilinen adıyla Yavuz Sultan Selim, 9. Osmanlı padişahı ve 88. İslam halifesidir. Aynı zamanda ilk Türk İslam halifesi ve Hâdim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn unvanına sahip bir padişahtır. Halifelik Yavuzla beraber Osmanlı Devletine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim 1520 yılında kanserden dolayı hayatını kaybetmiştir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ( 1494-1566)

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğunun onuncu padişahı ve 89. İslam halifesi. Batıda Muhteşem Süleyman, Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman olarak bilinmekteydi. Kanuni bir çok sefere katılmış ve 1566 yılında savaş meydanında çadırında vefat etmiştir.

II. SELİM (1524-1574)

Osmanlı Devletinin 11. padişahı olan Sultan Selim 90. İslam halifesidir. Sultan Selim 1574 yılında göğüs boşluğunda meydana gelen kanamadan dolayı vefat etmiştir.

III. MURAD (1546-1595)

1558 yılında babası II. Selim’in Manisa Sancak Beyliğinden Karaman Valiliğine atanması sonucu dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancak Beyliğine gönderilmiş ve 1595 yılında prostat kanserinden vefat etmiştir.

III. MEHMED (1566-1603)

III. Mehmed, divan edebiyatındaki mahlasıyla Adlî, 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. Sancak Beyliğinden gelip tahta çıkan son padişah III. Mehmed’tir. 1603 yılında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.

I. AHMED (1590-1617)

14. Osmanlı Devleti padişahı Sultan Ahmed 93. İslam halifesidir. 1617 yılında daha 28 yaşındayken mide kanserinden ölmüştür.

I. MUSTAFA (1591-1639)

15. Osmanlı Devleti padişahı 94. İslam halifesi olan Sultan Mustafa Deli Padişah olarak bilinir. 1639 yılında sara nöbeti geçirerek ölmüştür.

GENÇ OSMAN (1604-1622) 

16. Osmanlı padişahı 65. İslam halifesi olan Genç Osman 1622 yılında yeniçeriler tarafından katledilmiştir. Osmanlı Devletinde bir isyan sonucunda ölen ilk padişah olarak bilinmektedir.

Sırasıyla 36 Osmanlı Devleti Padişahı

IV. MURAD (1612-1640)

1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan ve Bağdat fatihidir. IV. Murad İstanbul’da, Sultan I. Ahmed’in ve Kösem Sultan’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Yasaklar padişahı olarak bilinir ve 1640 yılında siroz hastalığı yüzünden vefat etmiştir.

IV. MEHMED (1693-1693)

IV. Mehmed, Avcı Mehmed lakabı ile bilinmektedir. 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim’in Turhan Sultan’dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648’de 7 yaşında tahta çıkan en genç padişah olmuştur. Kardeşi tarafından 1808 yılında boğdurularak öldürülmüştür.

II. SÜLEYMAN (1642-1691)

Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda özel hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687’de Osmanlı tahtına çıktı. 1695 yılında böbrek yetmezliği yüzünden vefat etti.

II. AHMED (1643-1695)

Sultan İbrahim Han’ın üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan’dır. 164”te İstanbul’da dünyaya gelmiştir.Arapça ve Farsçayı mükemmel bir şekilde öğrenmiş iyi bir tahsil görmüştür. Kardeşi II. Süleyman’ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691’de tahta çıktığı zaman 48 yaşındaydı. 1695 yılında kalp yetmezliği yüzünden ölmüştür.

II. MUSTAFA (1664-1703)

22. Osmanlı Padişahı olan II. Mustafa 1703 yılında bir isyan sonucu tahttan indirildi. Bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamamış ve 29 Aralık 1703’te prostat kanserinden vefat etmiştir.

III. AHMED (1673-1736)

23. Osmanlı padişahı, 102. İslam halifesi ve Lale Devri padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûş Sultan’dır. Şeker hastalığından dolayı 1736 yılında vefat etmiştir.

Sırasıyla 36 Osmanlı Devleti Padişahı

I. MAHMUD (1696-1754)

24. Osmanlı Padişahı 103. Osmanlı halifesidir. 21 yıllık padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754 yılında bir Cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp beyin kanaması geçirmiş ve ölmüştür.

III. OSMAN (1699-1757)

III. Osman, 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. Veremden veya mide kanserinden 1757 yılında öldüğü bilinmektedir.

III. MUSTAFA (1717-1774)

III. Mustafa, 26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesidir. Sultan Mustafa 1774 yılında beyin kanamasından dolayı ölmüştür.

I. ABDÜLHAMİT (1725-1789)

I. Abdülhamid, 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet’in oğlu ve III. Mustafa’nın kardeşidir. 1789 yılında vefat etmiştir.

III. SELİM (1761-1808)

III. Selim, divan edebiyatındaki mahlasıyla İlhami, 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir. Osmanlı Devletine yenilikler sunan Sultan Selim Kabakçı Mustafa İsyanından sonra tahttan indirilmiştir. IV. Mustafa taraftarları tarafından 1808 yılında öldürülmüştür.

IV. MUSTAFA (1779-1808)

IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. II Mahmut tarafından 1808 yılında öldürülmüştür. 

II. MAHMUD (1785-1839)

II. Mahmud, 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Çok alkol kullanan Sultan Mahmut 31 yıl tahtta kalmış ve veremden ölmüştür.

ABDÜLMECİT (1823-1861)

Sultan Abdülmecid veya I. Abdülmecid, 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir.Abdülmecid, babası gibi tüberküloza yakalanmıştı. Ihlamur Kasrında 38 yaşında vefat etmiştir.

ABDÜLAZİZ (1830-1876)

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. 1875-76 yılındaki Hersek İsyanı ile 1867’de başlayan ve 1876’da iyice yayılan Bulgar İsyanları ile geçti. 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirildi. Gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayında bilekleri kesik halde ölü bulundu.

V. MURAD (1840-1904)

V. Murad, 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Annesinin ölüm acısına dayanamayn sultan Murat 1904 yılında vefat etmiştir.

II. ABDÜLHAMİT (1876-1909)

Abdülmecid ve Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi’nin oğlu; ve daha sonra da Rahîme Piristû Valide Sultan’ın manevi oğludur. 1909 yılında vefat etmiştir.

V. Mehmed Reşad (1909-1918)

Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Devlet işleri ile daha çok Enver, Talat ve Celal Paşa ilgilenmiştir. Mehmed Reşad 1918 yılında vefat etmiştir.

Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)

Osmanlı Devletinin en son padişahıdır. Osmanlı Devleti dönemi Vahdeddin’den sona tamamen bitmiştir.

Bir önceki yazımız olan Ünlü İsimlerin Ölmeden Önceki Son Sözleri başlıklı makalemizde Bob Marley'in Son Sözleri, Charlie Chaplin 'in Son Sözleri ve Che Guevara'nın Son Sözleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu