Araç çubuğuna atla
Tarih

Türklerin Tarih Boyunca Benimsediği Dinler

Türklerin tarihi İslamiyet’ten öncesine dayandığı için Türk halkının ilk dini İslamiyet değildir. Türklerin tarih boyunca benimsediği dinler araştırma konusu olmuş ve belli sayıda dini kabul ettikleri ortaya çıkmıştır.

Türklerin Tarih Boyunca Benimsediği Dinler  

Türklerin tarihi İslamiyet’ten öncesine dayandığı için Türk halkının ilk dini İslamiyet değildir. Türklerin tarih boyunca benimsediği dinler araştırma konusu olmuş ve belli sayıda dini kabul ettikleri ortaya çıkmıştır. Bununla beraber aynı dönemde farklı coğrafyalarda yaşayan Türkler bazen birbirlerinden farklı dinleri de benimsemiştir.

 

Gök Tanrı Dini

Gök Tanrı İnancı
Gök Tanrı İnancı

Türklerin tarih boyunca benimsediği dinler arasında bilinen en eski din Gök Tanrı inancıdır. Birçok Türk devletinde benimsenen bu inanışın geçmişi Hun devletlerine kadar gitmektedir. Burada bir yaratıcının var olduğu ve göklerde bulunulduğuna inanılır. Gök Tanrı inancında tek tanrıcılık anlayışı benimsenmektedir. Devletin başındaki hakana yetkinin Tanrı tarafından verildiğine inanılır, buna Kut anlayışı denirdi. Bu inançta cennet ve cehennemin varlığına inanılır, kişinin bedeninin çürüyeceğine ama ruhunun asla ölmeyeceğine inanılırdı. Bu yüzden ölen kişi mezarına eşyalarıyla gömülürdü, iyi insanlar cennete kötü insanlar cehenneme gider inanışı vardı.

 

Budizm

Türkler arasında çok fazla bu dinin yansımalarına rastlanmasa da özellikle Uygur Türkleri zamanında bir dönem Budizm dininin yayıldığını görüyoruz.

 

Maniheizm

Türklerin tarih boyunca benimsediği dinler arasında bulunan bu din daha çok bir yaşam tarzı olarak kullanılmaktadır. Uygurlarda bir dönem benimsenen bu din Türklerin savaşçı özelliklerinin körelmesine sebep olduğu için uzun soluklu olmamıştır. Bu dine göre hayvan etinin yiyilmesi yasaktı ve bitkilerle beslenmek gerekiyordu.

 

Zerdüştlük

Bugün bile hala ufak bir kesimin benimsediği zerdüştlük dini İran’dan kaçan Farslıların Orta Asya içerisine gelmesiyle Türklerle girilen etkileşim sonucu bazı Türk boyları tarafından kabul görmüştür. Zerdüştlüğün temelinde Tanrı Ahura Mazda’ya ibadet, onun meleklerine saygı göstermek, iyilik yapmak gibi kavramlar vardır. Tek Tanrılı bir inanç sisteminin mevcut olduğu Zerdüştlükte cennet ve cehennem kavramları da bulunmaktaydı.

 

Şamanizm

Şamanizm
Şamanizm

Şamanizm bir kabile dini olarak kabul görmektedir. Bu din büyüye dayalı bir dindir. Şamanizm’e göre evren üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar gök, yeryüzü ve yeraltıdır. Uygurlar tarafından bir dönemde benimsenen bu din Uygur hükümdarı Böğü Hanın Şamanlığı bırakıp Maniheizm’i benimsemesiyle Uygur devletinde son bulmuştur.

 

Musevilik

Hazarlar arasında benimsenen bir dindir. Bunun yanında Kıpçaklar, Kabarlar ve Kalizler gibi birkaç beylik arasında da benimsendiğini görebilmekteyiz. Musevilik dini Hazarlarda daha çok yöneticiler arasında benimsenen bir din olmuş, halk bu dine çok yakınlaşmamıştır.

 

Hristiyanlık

Hristiyanlık
Hristiyanlık

Türklerin tarih boyunca benimsediği dinler arasında Hristiyanlık ta söz konusudur. Özellikle Avrupa’ya yapılan fetihler sonucunda Doğu Avrupa’da Türkler arasında yayılmış bir dindir.

 

İslamiyet

İslamiyet
İslamiyet

Türklerin tarih boyunca benimsediği dinler arasında günümüze ulaş ve son olan din İslamiyet’tir. Türklerin genel dini yapısı olan Gök Tanrı inancına en yakın olan din İslamiyet olmuştur. Burada bulunan Tek Tanrı inancı, fal ve büyüyün yasak olması, cihan anlayışı gibi faktörler Türklerin İslamiyet’i kabul etmesini hızlandırmıştır. Abbasi’ler döneminde Türk-Arap çatışmalarının azalması, Talas Savışında Türklerin Abbasilerin yanında yer alması ve Abbasilerin Türklere hoşgörülü davranması İslamiyet’in kabul edilmesini ve yayılmasını hızlandırmıştır.

Bir önceki yazımız olan Medusa Olayı ve Medusa Gerçekleri başlıklı makalemizde Medusa Gerçekleri, Medusa Nedir ve Medusa Olayı ve Medusa Gerçekleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu